Yongmao Xingda Project> Organizational structure

Organizational structure


Contact

No. 223, Dongcheng District, Chaoyangmen, Beijing

Zip code: 100010

Tel: 65122041 (Fu Bo)

Fax: 65278134

fax:65278134

Mailbox: bjymxd@bsbdm.com.cn