live800Link.onlineservice
live chat

亮马桥公寓酒店套房服务电话?
2015-09-08

会所设施与服务                              电话                                       
会所前台                                                           85310123
咨询及预约(8:30-22:00
 
游泳馆
营业时间:7:00~22:00
 
一兆伟德健身                                                       85321113
营业时间:7:00~22:00
 
塔沃拉意大利餐厅                                                   85325068
营业时间:11:30-14:30,18:00~22:30
 
奥拜恩简餐                                                         85321681
营业时间:8:00~21:00
 
星巴克咖啡                                                         85322238
营业时间:7:00~20:00
 
城市超市                                                           85323488
营业时间:  8:00~22:00
 
贝黎诗SPA                                                         59798176
营业时间:  9:00~21:30
 
悠庭保健                                                           85323122
营业时间: 10:00~24:00
 
 
布瑞琳洗衣                                                         85323357
营业时间:  8:00~21:00
 
富客汉堡                                                               85321878
营业时间:11:00-22:00
 
画间美发沙龙                                                       85322890
营业时间:10:00-20:00(周日休)
 
鸟取吉冈日本成衣店                                                 65812388
营业时间:10:00-20:00
 
M+甜点                                                            85325955
营业时间:9:00-22:00
 
棒!约翰                                                           85322239
营业时间:10:00-22:00
 
金艾美甲                                                           85326099
营业时间:10:00-21:00
 
和睦家诊所                                                         85326556
营业时间:9:00-18:00(周六日休)
 
贝太厨艺                                                           85323283
营业时间:9:00-18:00
 
地球人日餐                                                         85324308
营业时间:11:00-14:00, 17:00-22:30
11:00-22:30(周六日)
 
二百高尔夫                                                     85322065/5076
营业时间:9:00-19:30            
 
外交网球俱乐部                                                     85325118
营业时间:8:00-22:00  

公寓推荐
BDS推荐