live800Link.onlinesales
live chat
北京外交人员语言文化中心 > 最新动态 > 2017年9月LCC班级课开始报名啦!
联系我们

北京外交人员语言文化中心
北京朝阳区三里屯北小街七号
邮编:100027
电话:(86-10)65323005/65324303
传真:(0086-10)65325638
邮箱:lcc@chinesestudy-lcc.com
网址:www.bds-cn.com/whjl
2017年9月LCC班级课开始报名啦!

2017-08-23   LCC  班级课报名啦!

课程类型

零起点班

初级班

班级水平

完成0小时学习

完成40~60小时学习

课程长度

10(60课时)

10(60课时)

学习时间

周一、三、五 9:30-11:10

周一、三、五 9:30-11:10

学费

3700 

3700 

共计60课时 (每课时 50 分钟)  

每课时60                 

开课时间:   918

 

还在等什么?快来报名吧!

                       咨询电话:65323005/6532430

                       邮箱:lcc@chinesestudy-lcc.com